Nageltrång

Nageltrång är relativt vanligt förekommande och kan drabba vem som helst. Vanligtvis är det stortån som påverkas av nageltrång, men nageltrånget kan drabba alla tår. Du kan behandla nageltrång hemma med hjälp av ett nageltrångsverktyg. Du kan även få nageltrång på dina fingernaglar om du exempelvis biter på naglarna eller klipper dom snett. 

För att undvika risken att få nageltrång så rekommenderar vi att du använder en nagelklippare som klipper av nageln rakt av, du ska alltså akta dig för att klippa för kort ned mot tåns kanter. 

Nageltrång

När tånaglarna skär in i huden kan nageltrång uppstå. Det är vanligast att att få nageltrång i stortån men symptomet kan även uppstå på de andra tårna. Nageltrång orsakas vanligen av att du använder allt för trånga skor eller att du har klippt naglarna på fel sätt. Inåtväxande naglar kan vara väldigt smärtsamt. Du kan i regel behandla nageltrång enkelt på egen hand hemma. Men om du får stora besvär kan du behöva uppsöka en läkare och i värsta fall operera nageltrång.

Symptom vid nageltrång

Nageltrång kan göra väldigt ont. När nageln tränger in i huden kan nagelkanten bli öm och svullen. Det kan också komma vätska ur såret. Om det vill sig riktigt illa blir såret infekterat då smuts och bakterier tränger in i såret på huden. Ifall nageltrånget blir infekterat kan det bildas var och göra väldigt ont i hela tån.

Förebygg nageltrång

Om du har en tendens att få nageltrång på dina tår ska du se till att alltid använda rymliga skor samt använda strumpor som du kan röra dina tår i. Det är också viktigt hur du klipper dina tånaglar med en nagelsax. Du ska inte runda kanterna på dina tånaglar. Istället ska naglarnas hörn hamna utanför nagelbädden. Om dina naglar blir vassa kan du fila till dem med en nagelfil.


Klipp naglarna rätt och förebygg nageltrång

Om du har anlag för att ofta drabbas av nageltrång, bör du se över hur du klipper dina tånaglar för att undvika att symptomet uppstår. Genom att klippa tånaglarna på rätt sätt kan du minska risken för att nageltrånget uppstår och där med också förebygga smärta och problem.

Runda inte naglarna 
Vid nageltrång brukar det allt som oftast vara kanten på nageln tränger in i huden. Därför är det viktigt att inte klippa nageln för kort, utan istället låta nageln vara precis så lång att den går utanför skinnet på dina tår. Dessutom bör du klippa nageln rakt av utan att runda kanterna. Använd en rak nagelsax, gärna anpassad för att just klippa tånaglar, som inte gör kanterna runda. Ifall kanterna på tånaglarna blir vassa kan du med fördel använda en nagelfil för att fila bort den skarpa kanten.

Att klippa naglarna när nageltrånget brutit ut

Ifall nageltrånget redan har bildats bör du vara ganska försiktig med att klippa tånaglarna på egen hand. Beroende på hur illa nageltrånget ser ut bör du hantera situationen varierat. Ifall du upptäcker att nageltrånget är precis i sin linda, kan du försiktigt lyfta på nageln och klippa den rakt av. Om du däremot märker att nageltrånget ser värre ut, kanske med bultande smärtor i tån, bör du undvika att klippa nageln på egen hand. I de fall där någon av dina tånaglar har börjat vara eller om du ser att det har bildats infektioner bör du omedelbart besöka en läkare. Nageltrånget kan i värsta fall nämligen ta hål på skinnet vid tårna, vilket gör att bakterier och andra mikroorganismer kan ta sig in och på sikt med stor sannolikhet bilda infektioner.

Behandla nageltrång

Du kan behandla nageltrång på egen hand hemma med hjälp av nagelfilar och andra verktyg mot nageltrångBörja alltid att mjuka upp fötterna med ett ljummet fotbad. Du ska därefter försöka fila bort den del av nageln som trycker mot huden.

Om det är svårt att komma åt med en nagelfil kan du istället använda ett specialanpassat verktyg mot nageltrång (89 kronor). Med detta verktyg kan du lyfta nageln där den tränger in i huden och lätta på trycket. Du ska badda ditt nageltrång med vatten flera gånger om dagen och när du ska sova kan du peta in en bit bomullskompress under nageln.

Om din egenbehandling av nageltrånget inte försvinner kan du få hjälp av en läkare. I de allra flesta fallen går nageltrång över av sig självt med ovanstående behandling. Men i värsta fall kan du behöva operera bort nageln för att bli av med nageltrånget.