Hallux valgus

Minska smärta vid hallux valgus snabbt och enkelt. Hallux valgus kan förutom de rent kosmetiska problemen också vara väldigt smärtsamt. Du kan förebygga symptomet med en tåseparerare eller en tåspridare. Ett tecken på hallux valgus är att stortån pekar inåt mot de andra tårna. Det är vanligt att knölen vid stortån då trycks utåt, viket kan skapa tryck och skav när du använder trånga skor. Ett mjukt skydd som minskar trycket från skon kan då vara vad som krävs för att minska smärta och obehag vid hallux valgus.

Hallux valgus är ett väldigt vanligt fotbesvär som kan drabba alla. Det är dock framförallt kvinnor som drabbas av hallux valgus  och ofta börjar symptomen framträda i medelåldern. Vi har ett stort utbud av populära hjälpmedel som både lindrar smärtan och minskar risken att symptomen förvärras.

Hallux Valgus

Hallux valgus kommer från det latinska språket och betyder sned stortå. När hallux valgus utvecklas börjar den främre delen av foten blir bredare och plattare. Därefter börjar stortån vinklas mot de andra tårna och det kan bildas sår mellan tårna. Hallux valgus ett vanligt fotproblem och kan bero på ärftlighet. Det kan också bero på man har använt för trånga skor, med för lite utrymme för framfoten och tårna, under en lång tid. Hallux valgus förekommer nämligen inte lika ofta i länder där man inte använder skor lika ofta som här uppe i norden. Nio av tio som drabbas av hallux valgus är kvinnor.

Hallux valgus betyder sned stortåled.

Därför är stortån sned

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pressas inåt mot de andra tårna. Snedställningen av stortån kan leda till att stortåleden trycks ut och bildar en knöl på fotens insida. Detta beror bland annat på att det finns en slemsäck under huden som lätt svullnar när den utsätts för tryck. Besvären behöver inte vara smärtsamma men det kan vara svårt att hitta skor som inte klämmer foten på grund av förvrängningen av stortån och knölen. Knölen kan ha varierande storlek. 

Man kan uppleva en trötthetskänsla i fotens främre del samt känna smärta i fästet till stortån. Smärtan kan kännas värre om tån blir belastad och speciellt ifall den ömmande knölen blir inflammerad. Det kan också leda till att de andra tårna kröks eftersom de får mindre plats.   

Förebygg och minska hallux valgus

För att förebygga och lindra Hallux valgus kan du använda rymliga skor och stöd. Det kan vara bra att komplettera med ett inlägg som stödjer fotvalvet mellan stortån och lilltån, en så kallad främre pelott. För att stödja foten finns också så kallade tryckavlastande ringar samt specialgjorda bandage som rätar ut stortån.

1. Välj rätt typ av skor 

Eftersom stortåleden tenderar att bukta ut på fötter med Hallux valgus är det viktigt att välja rätt typ av skor. På framfoten precis vid stortåleden bildas en knöl där stortån kröker sig inåt, vilket gör att framfoten därför blir bredare. Trånga och hårda skor kan göra att det skapas ett tryck mot hallux valgus-knölen vilket i sin tur kan orsaka stor smärta. Runt området kring stortåleden finns nämligen slemsäckar som har som grundfunktion att skydda stortåleden. Vid långvarigt tryck mot dessa slemsäckar, exempelvis från trånga skor, kan det bildas inflammationer. Genom att använda ett par bredare skor kan du undvika att få ont i framfoten. Det kan också vara en god idé att använda ett mjukt silikonskydd för framfoten som skyddar stortåleden mot det värsta trycket.

Klackskor är en typ av skor du bör undvika ifall du lider av Hallux valgus. Skor med höga klackar ökar nämligen belastningen på framfoten vilket i sin tur ger ett stort tryck på stortåleden. Dessutom är klackskor normalt sett väldigt trånga, speciellt längst fram mot tån.  

2. Använd skoinlägg

Om du har ett pronerande steg, vilket betyder att fötterna sjunker in mot kroppen, ökar också trycket på insidan av fötterna. Det betyder att stortåleden får utstå en ökad belastning vilket i sin tur kan förvärra hallux valgus. Genom att använda ett skoinlägg som motverkar pronation kan du minska trycket på stortåleden och på så sätt underlätta vardagen ifall du lider av hallux valgus.

Utöver pronation är det också vanligt att hallux valgus utvecklas hos personer som har låga eller nedsjunkna fotvalv. På samma sätt som att pronation ger ett tryck på stortåleden orsakar även låga fotvalv ett stort tryck på framfoten, vilket i sin tur ökar trycket på stortåleden. Genom att använda en förfotspelott, eller ett skoinlägg med extra förfotsstöd, kan du minska trycket över framfoten.

3. Tåseparerare och stöd

Genom att använda ett par tåseparerare eller en stödskena för stortåleden kan du enkelt minska trycket vid hallux valgus. Det finns flera olika typer av hjälpmedel för dig som lider av hallux valgus. Både i form av skydd som kan användas inomhus utan skor, eller utomhus när du har skor på dig. Dessutom finns det en uppsjö av hjälpmedel mot hallux valgus som du kan använda under natten medan du sover för att räta ut stortåleden.

Hallux valgus - När stortåleden blir sned och växer i fel vinkel, in mot mot resterande tår.- Hallux valgus är ett symptom där stortåleden har fel position i riktning in mot resterande tår på foten.


Fem övningar mot Hallux valgus

Det finns ett flertal olika typer av övningar som hjälper dig att förebygga och lindra besvär från sned stortåled. Genom att träna och sträcka på dina tår och dina stortåleder kan du minska symptomen från Hallux valgus på ett enkelt och effektivt sätt, speciellt ifall du börjar redan i ett tidigt skede.

1. Stretcha och sträck på stortån 

Ifall du upptäcker att stortåleden börjar växa i fel riktning är det viktigt att ta tag i problemet direkt. Ju längre du väntar desto större blir risken att på sikt utveckla hallux valgus. Genom att sträcka och stretcha stortåleden i motsatt riktning kan du förhindra att stortålederna växer i fel riktning. Böj stortåleden i alla riktningar utom inåt. Lyft dina stortår uppåt, så att de pekar rakt upp mot taket så mycket du kan. Håll dem pressade uppåt i denna position i fem sekunder och kurva eller pressa därefter tårna nedåt i fem sekunder. Återupprepa processen minst fem gånger varje morgon och kväll. Du kan också ta hjälp av ett hjälpmedel som vår tåstretchare.

Mjuka upp grundlederna på dina stortår - hjälpmedel vid hallux valgus.2. Sträck stortåleden ut från foten

Eftersom stortåleden växer inåt vid Hallux valgus är det viktigt att sära på tårna i motsatt riktning, dels att dels förhindra smärta men även ur ett rent kosmetiskt perspektiv. Med hjälp av ett stretchband för dina stortår kan du enkelt stretcha stortåleden i sidled. Upprepa samma process som när du stretchar stortåleden uppåt och nedåt. Trä stretchbandet över dina stortår och pressa fötterna utåt, så att du känner att det drar i stortålederna. Håll positionen i cirka fem sekunder åt gången och upprepa fem gånger varje morgon och kväll.

3. Greppträna med dina tår (handduksövningen) 

Ett smart sätt att träna lederna i tårna är att greppträna med fötterna. Det gör att du dels får starkare och smidigare leder, men också att du sträcker ut lederna ordentligt. Den ultimata träningen för dina stortåleder är handduksövningen. Placera en handduk på golvet och ställ en pall bredvid. Ta av dig barfota och försök sedan greppa handduken med dina tår. När du har fått ett bra grepp med tårna, lyft handduken över pallen och släpp den på andra sidan av pallen. Upprepa processen tio gånger varje morgon.

4. Rullande massageboll  

Om du har ont i fötterna kan en massageboll göra underverk för känslan i dina fötter. För att massera fotsulan under dina fötter, sätt dig ner och placera en massageboll på golvet under din ena fot. Rulla bollen under foten i cirka två minuter och byt sedan fot. Detta kan hjälpa till att lindra fotspänningar och kramper i fötterna. Fokusera speciellt på att rulla bollen på området kring framfoten och stortåleden för att minska smärta vid hallux valgus.

5. Gå barfota  

Ett av de kanske absolut bästa tipsen för att minska problem med hallux valgus är lika enkelt som det är effektivt. Undvik att använda skor i största möjliga utsträckning! Trånga skor kan nämligen vara katastrofalt för dig som har anlag för hallux valgus. Därför ska du gå barfota så mycket du bara kan, både inomhus och utomhus. Undvik att använda skor, inneskor eller innetofflor i hemmet eller på kontoret och försök att gå barfota så mycket du bara kan så fort vädret tillåter under sommaren, när du vistas utomhus.

Skydd mot Hallux valgus

Med hjälp av ett skydd mot Hallux valgus kan du minska smärtan.Vi har flera olika skydd för hallux valgus i vårt sortiment, som korrigerar stortåleden och ger ett effektivt skydd. Skyddet träs över din stortå, och minimerar trycket på leden vid stortån.. Under natten kan du använda nattspjälk/nattstöd som passar båda fötterna samt är flexibelt så det är lätt att gå med. Fördelen med det vårt nattstöd jämfört med tidigare modeller som funnits på marknaden är flexibiliteten. Stödet passar både vänster/höger fot samt att det är följsamt och flexibelt så det är lättare att gå med. Korrigeringsstödet är enkelt att sätta på och justeras och fästes lätt med hjälp av kardborrband. 


Varför uppstår hallux valgus?

Det finns många olika teorier till vad som orsakar symptomet. Men faktum är att det inte är helt klarlagt vad som egentligen orsakar hallux valgus. Att allt för trånga och framförallt smala skor skulle vara boven i dramat är en vanlig beskyllning. Men numera tror man att ärftlighet är den absolut största faktorn till varför vissa drabbas.

Vilka tecken finns på Hallux valgus

Förutom de rent visuella tecknen att stortåleden ser sned ut, är de vanligaste tecknen på att du har hallux valgus är att du får ont i stortån eller i stortåleden. Det kan på sikt leda till att du får svårt att bära vanliga skor. Svullnad, rodnad eller ömhet runt stortån är vanligt, och stortån kan domna bort under perioder. Du kan också upptäcka att huden på utsidan av stortåleden blir tjockare/hårdare som ett resultat av att skorna trycker och skaver mot stortåleden.  

Hur kan man behandla Hallux valgus?

Beroende på hur stor snedställningen i stortåleden är finns det olika alternativ till behandling av hallux valgus. Vid lindriga besvär räcker det i regel med egenvård, stretching och speciellt anpassade övningar. Att använda speciella hjälpmedel som exempelvis tåseparerare, tåspridare eller skydd mot hallux valgus som minskar tryck och smärta är också väldigt bra.

Om det inte hjälper kan det bli aktuellt med en operation. Under operationen rätas stortåleden ut och i vissa fall minskar operationsläkaren även bredden på framfoten. Kirurgiska ingrepp ger nästan alltid goda resultat, men det kan lång tid, ofta upp mot fem till sju månader.

Kan kvinnor få hallux valgus?

Ja, kvinnor kan i allra högsta grad drabbas av Hallux valgus! Faktum är att majoriteten av alla som får problem med sned stortåled är kvinnor i medelåldern och uppåt. 

Kan män få hallux valgus?

Ja, även om symptomet finns hos fler kvinnor än män, kan även män drabbas av Hallux valgus. Symptomen är desamma hos både män och kvinnor. Däremot är produkter så som skydd och hjälpmedel mot symptomen ofta ganska små i storlekarna, eftersom de är anpassade för kvinnors mindre fötter. Vi har hjälpledel i alla storlekar som passar allt från små till stora fötter.

Kan ungdomar och barn än drabbas av hallux valgus?

Ja, även barn och ungdomar kan få problem med sned stortåled. Hallux valgus hos barn är dock en relativt ovanlig åkomma. När det kommer till kategorin barn och ungdommar, är den vanligaste gruppen där symptomet uppstår tjejer i tonåren.

Är hallux valgus smärtsamt?

Svaret på frågan är olika beroende på vem du frågar, Men ofta, ja! Att drabbas av Hallux valgus kan göra ont. Dels kan smärtan uppstå i själva stortåleden som kan belastas fel av kroppens tyngd när du står eller går. Men det kan också uppstå smärta på utsidan av stortån som ett resultat av att knölen som bildas när stortåleden blir sned, skaver mot trånga skor.

Kan Hallux valgus drabba lilltån eller andra tår?

Ja, du kan få problem i även de andra tårnas leder. Vanligast är att du får ett liknande symptom som vid hallux valgus fast på lilltån. Detta brukar kallas för skräddarknuta.