Supination

Supination uppstår då fotenleden lutar för mycket utåt när du står, promenerar eller springer. Supination kan med tiden leda till smärta i så väl fötter som knän rygg. Om du lider av supination är ett avlastande skoinlägg mot supination vara avgörande. Omkring 7-8 % beräknas supinera.

Vad är supination?

Supination är motsatsen till pronation och uppstår då fötterna har en tendens att luta för mycket utåt istället för att vara neutrala då du sätter ned fötterna. Supination kan göra ont i fötterna, men faktum är att den som lider av supination även kan få problem i andra delar av kroppen så som ben, höfter eller i ryggen. Det är också vanligt att supination ger upphov till hjulbenthet.

Överdriven supination kan leda till skador

I grunden kan supination vara en helt naturlig rörelse som är ofarlig. Ett lätt supinerande steg brukar i regel inte ge upphov till några problem alls! Det är vid en överdriven supination som du kan få problem med skador eller smärtor. Dina fötter består av 26 ben, 57 leder och 108 ledband vardera. Dessutom innehåller fötterna också ett stort antal muskler, som alla har till uppgift att stabilisera upp hela kroppen. Fötterna är alltså, precis som resten av kroppen, mycket avancerade och därför är det risk att skador uppstår. 

Skoinlägg för supination

Det är relativt vanligt med supination och omkring åtta procent av befolkningen beräknas supinera. Genom att använda ett bra skoinlägg kan du neutralisera supination och förhindra att problem eller smärtor uppstår. Ett stabiliserande skoinlägg mot supination kan användas i samtliga skor och bidrar till en stabilisering av foten. Supinationssulan motverkar helt eller delvis supination i foten. Sulans huvudsakliga syfte är att uppnå ett neutralläge i fotleden.