Åderbråck

Åderbråck är ett vanligt förekommande problem som drabbar ungefär var tredje svensk i stigande ålder och som uppstår hos både män och kvinnor. Åderbråck visar sig som blåaktiga och knöliga upphöjningar i benen och beror på att blodådrorna i benen blir svagare. Du kan enkelt förebygga åderbråck genom att använda några av våra produkter nedan.

Åderbråck

Åderbråck är ett vanligt förekommande problem som drabbar ungefär var tredje svensk i stigande ålder och som uppstår hos både män och kvinnor. Åderbråck visar sig som blåaktiga och knöliga upphöjningar i benen och beror på att blodådrorna i benen blir svagare. Den som har drabbats av åderbråck kan uppleva att det gör ont i benen, speciellt om man står eller sitter still under längre perioder. Åderbråck är i regel inte farligt för hälsan, utan det handlar allt som oftast om rent kosmetiska problem.

Varför får man åderbråck

Åderbråck uppstår då blodådror (vener) i benen blir utvidgade och slingriga. Det beror i regel på att klaffarna i venerna fungerar sämre och att blodådrorna därför blir svaga och utvidgar sig. När klaffarna blir svaga och inte fungerar som de ska, läcker blod bakåt i venerna.

Detta är särskilt vanligt i just benen eftersom blodet i benen ofta ska pumpas uppåt medan gravitationen drar blodet nedåt. När blodådrorna utvidgar sig blir trycket i venerna högre. Det leder till att venerna blir större och att de syns tydligare på benen. Resultatet av ett försämrat blodflöde kan bli att syrefattigt, blåaktigt blod ansamlas i venerna. Det är detta som kallas för åderbråck.

Vem drabbas av åderbråck

Åderbråck förekommer hos hela befolkningen, men det finns vissa personer som löper extra stor risk att drabbas av åderbråck. Omkring tjugo till trettio procent av befolkningen lider av åderbråck. Även om män kan drabbas av åderbråck är symptomet betydligt vanligare hos kvinnor. Dessutom ökar risken för åderbråck när vi blir äldre eftersom klaffarna i venerna slits över tid. Överviktiga eller stillasittande personer löper extra stor risk att drabbas av åderbråck.

I båda fallen handlar det om en försämrad blodcirkulation i benen. Den som är överviktigt har i regel en naturligt sämre blodcirkulation jämfört med en normalviktig person. Personer som är stillasittande får också en dålig blodcirkulation vilket ökar risken för åderbråck. Det är också vanligt att gravida personer plötsligt upptäcker åderbråck på sina ben. Åderbråck som uppkommer i samband med graviditet försvinner ofta med tiden, när graviditeten är över. Att gravida personer kan drabbas av åderbråck beror ofta på flera olika orsaker. Dels är en höggravid mamma ofta stillasittande i slutet av graviditeten. Dessutom förändras hormonbalansen kraftigt under graviditet vilket kan göra att åderbråcken blir extra tydliga.

Symptom vid åderbråck

Åderbråck förstorar venerna och kan skapa obehag och smärta samtidigt som de synliga blodkärlen ofta anses fula. I regel är åderbråck inte alls farligt. Ingen människa kan dö på grund av åderbråck och det ger heller inga farliga djupa blodproppar. Det finns myter som säger att åderbråck kan leda till att man måste amputera ett ben när man blir äldre, men det är en total osanning. Tyngdkänsla i benen, spänningar, värk i benen eller trötthet och klåda i benen är däremot relativt vanliga förekommande symptom vid åderbråck – det finns dock många andra tillstånd som kan ge upphov till liknande besvär.

Förebygg åderbråck

Åderbråck kan relativt enkelt förebyggas genom en rad olika aktiviteter och förändringar som en person kan göra på egen hand i sin livsstil. Genom en aktiv livsstil med rörelser i vardagen förbättras blodcirkulationen i benen och åderbråcken blir snabbt mindre synliga. Ifall personen samtidigt ändrar sina kostvanor och börjar äta bättre och gå ner i vikt är det i det närmsta en garanti att åderbråcken försvinner.

Stödstrumpor är ett fantastiskt hjälpmedel mot åderbråck. Att bära stödstrumpor som håller ett jämt tryck kring underbenen hindrar blodet från att flöda i fel riktning. Detta kan med stor sannolikhet både förebygga åderbråck och lindra besvären. Det ska dock sägas att metoden inte är en garanti för att åderbråck inte ska uppstå. Däremot kommer ett par stödstrumpor garanterat att minska besvären.

Du kan med fördel även massera fötterna och i synnerhet benen för att öka blodcirkulationen i venerna. Genom att öka blodcirkulationen och underlätta för blodflödet att strömma genom benen kan du också minska åderbråck. Se gärna vår kategori för massage av fötter och ben

Ta bort åderbråck

Precis som nämnt i ovanstående text kan åderbråck relativt enkelt förebyggas med en rad olika livsstilsförändringar eller med hjälp av ett par stabiliserande stödstrumpor. Om detta inte är möjligt finns det fler metoder att ta till för att ta bort åderbråck.

Dels finns möjlighet att behandla åderbråck med laser. Det är skonsamt och enkelt att ta bort åderbråck med laser. Laser fungerar på flera typer av hudåkommor och så även åderbråck. Ibland krävs bedövning lokalt på området, men allt som oftast behöver man inte ens göra detta. Behandlingen är enkel och tar cirka 30 minuter.

Det finns också flera metoder för att göra en mindre operation av åderbråck. Exempelvis kan man enkelt stänga en utvidgad ven enkelt på flera olika sätt. Exempelvis kan man stänga en ven genom att föra in ett speciellt skum i venen, men en specialist kan också ”limma” ihop venen eller stänga den med hjälp av värme.